Inventarizace majetku

Inventarizace majetku

 Proč se každoročně provádí inventura? 

 • Abychom měli komplexní přehled o svěřeném majetku.
 • Aby byl majetek účelný, hodnotný a plně využívaný.
 • Za účelem bezpečnosti, provádění revizí a archivace revizních zpráv.
 • Splnění legislativy, zákon č. 563/1991 Sb. 
 • Aby byl majetek trvale a jasně označený.

 

 Aplikace MDP Inventory

 • rychlé a efektivnější řešení pro inventarizaci,
 • mobilní aplikace „v kapse“,
 • lokalizace hledaného prvku za pomoci mapového portálu a navigace,
 • vždy přístupná databáze v cloudu,
 • archivované revizní zprávy a kompletní dokumentace online.

 

Pro koho je aplikace určena? 

 • městské a obecní úřady,
 • správce distribučních sítí,
 • správce průmyslových areálů,
 • bytová družstva,
 • malé, střední i velké podniky,
 • státní příspěvkové organizace.

 

 Zajímá mě to