Pasport veřejného osvětlení

Správa veřejného osvětlení

Dobře navržené veřejné osvětlení má zásadní vliv na vzhled a bezpečnost obyvatel či návštěvníků města. Soustava veřejného osvětlení je vhodná pro využití moderních technologií "SMART CITY" (inteligentní parkování, monitoring veřejných prostranství...). Veřejné osvětlení je provozně a nákladově nejnáročnější soubor technické infrastruktury města. Správně navrženým, udržovaným a úsporným veřejným osvětlením  dosáhnete energetických úspor a snížení provozních nákladů. 

 

Pasport veřejného osvětlení, proč? 

 • Znáte aktuální stav světelných bodů a vybrané technické parametry,
 • získáte podklad pro zpracování světelné studie, projektu rekonstrukce a vyřízení dotace EFEKT na rozvoj městské infrastruktury,
 • podklad pro dokument generel veřejného osvětlení,
 • zpřesnění průběhu podzemních kabelových vedení,
 • podklad pro řešení vlastnických vztahů (věcná břemena),
 • data a podklady pro sledování spotřeby energií a snížení nákladů na provoz,
 • digitální data pro plánování a revizi a provádění preventivní údržby.

 

Kdo využije digitální pasport veřejného osvětlení?

 • Městské a krajské odbory správy majetku
 • Starostové malých a středních obcí
 • Technické služby
 • Správci průmyslových a nemocničních areálů
 • Smluvní a servisní firmy

  

Zajímá mě to