Pasport stavby

Pasport stavby 3D

Rychlá a přesná 3D dokumentace staveb

Bez výkresové dokumentace, půdorysu, řezů a pohledů jednotlivých podlaží se nedá projektovat. 

 

3D pasport stavby Krásné Pole, Ostrava

Potřeba modernizovat a zateplit budovu a absence jakékoliv výkresové dokumentace vedla k požadavku na zaměření stavby a zhotovení pasportu budovy pro předprojektovou přípravu.

 

Naskenováním interiéru i exteriéru ručním laserovým skenováním s požadovanou přesností na 1 cm byly získány vstupní data ve 3D. Byl vytvořen model budovy, ze kterého byly vytvořeny vodorovné, příčné a podélné řezy pro vektorizaci do měřítka 1:50. Byla zpracována zjednodušená stavební dokumentace.

 

Využití dat z 3D pasportu staveb:

  • Stavební dokumentace skutečného stavu budov,

  • přesné a rychlé podklady pro projekty zateplení budov,

  • podklad pro projekt výměny výplní stavebních otvorů,

  • podklady pro architektonické studie,

  • podklady pro projekty rekonstrukcí budov,

  • řízení a kontrola postupu realizace výstavby, dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),

  • podklady pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ),

  • informační model budovy, (BIM).

 

Napsali o nás:

MDP GEO pro nás zpracovala zjednodušenou stavební dokumentaci v rozsahu 3 podlaží, výkres polohopisu a výškopisu budovy vč. okolí v požadovaném termínu a kvalitě. Oceňujeme vstřícný a profesionální přístup k celé zakázce, společnost oslovíme i v budoucnu.“ Ing. T. Výtisk, starosta

 

 

 Zajímá mě to