Pasport stavby

Pasport stavby

Rychlá a přesná dokumentace staveb

Bez výkresové dokumentace, půdorysu, řezů a pohledů jednotlivých podlaží se nedá projektovat. 

 

Pasport stavby Krásné Pole, Ostrava

Potřeba modernizovat a zateplit budovu a absence jakékoliv výkresové dokumentace vedla k požadavku na zaměření stavby a zhotovení pasportu budovy pro předprojektovou přípravu.

 

Naskenováním interiéru i exteriéru ručním laserovým skenováním s požadovanou přesností na 1 cm byly získány vstupní data ve 3D. Byl vytvořen model budovy, ze kterého byly vytvořeny vodorovné, příčné a podélné řezy pro vektorizaci do měřítka 1:50. Byla zpracována zjednodušená stavební dokumentace.

 

Využití dat z 3D pasportu staveb:

 • Stavební dokumentace skutečného stavu budov,

 • přesné a rychlé podklady pro projekty zateplení budov,

 • podklad pro projekt výměny výplní stavebních otvorů,

 • podklady pro architektonické studie,

 • podklady pro projekty rekonstrukcí budov,

 • řízení a kontrola postupu realizace výstavby, dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),

 • podklady pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ),

 • informační model budovy, (BIM).

 

Napsali o nás:

MDP GEO pro nás zpracovala zjednodušenou stavební dokumentaci v rozsahu 3 podlaží, výkres polohopisu a výškopisu budovy vč. okolí v požadovaném termínu a kvalitě. Oceňujeme vstřícný a profesionální přístup k celé zakázce, společnost oslovíme i v budoucnu.“ Ing. T. Výtisk, starosta

 

Pasport stavby jsme realizovali:

 • 20 budov Zlínského kraje,

 • areál nemocnic Kyjov, Říčany, Podolí,

 • Fatra Napajedla,
 • hrad v Brumově-Bylnici,
 • Psychiatrická nemocnice Kroměříž,
 • Lázeňské a rekreační centrum Brno
 • a mnohé další...

 

 

 Zajímá mě to