Ostatní pasporty

Obcím pasport ulehčuje plánování údržby majetku, jeho evidenci, zefektivňuje hospodaření s vynaloženými náklady. Navíc slouží jako podklad pro rozhodování při plánování dalšího rozvoje obecního majetku. Správce (obec) má úplný přehled a nebude tedy např. plýtvat penězi za údržbu soukromého majetku. Informace v pasportu jsou přehledné, dostupné nadefinovaným uživatelům (úředníkům, občanům), úplné a snadno upravitelné. Lze z nich pořizovat souhrny, výstupy v podobě nadefinovaných sestav a tisků.

Pasport zavede pořádek mezi:

 • obecní parcely
 • vodovody a kanalizace
 • územně plánovací dokumentaci
 • reklamy
 • hřbitovy
 • městský mobiliář
 • dokumentaci, revizní zprávy
 • cenové mapy
 • nájemní smlouvy
 • památky
 • architektura
 • svoz odpadu
 • úklid obce
 • studny

          ...a mnoho dalších.

 

 

Zajímá mě to