Geodetické práce

Vlastnická geodézie

Chcete koupit, prodat, směnit nebo darovat část pozemku?

 • Potřebujete vyhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemku
 • Potřebujete připravit kupní, nebo darovací smlouvu
 • Potřebujete zajistit vklad práva do katastru nemovitostí

 

Připravujete projekt nového rodinného domu?

 • Potřebujete zaměření polohopisu a výškopisu pozemku, na němž bude nový dům stát
 • Potřebujete zjistit průběhy podzemních inženýrských sítí

 

Začínáte stavět? Chcete správně vytyčit a umístit stavbu v terénu?

 • Potřebujete vytyčení stavebního objektu

 

Máte již postaven rodinný dům chatu, garáž? Dokončil jste přístavbu těchto budov? Chystáte se kolaudovat?

 • Potřebujete vyhotovit geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí
 • Potřebujete zajistit vklad práva do katastru nemovitostí

 

Máte k domu vykopány a položeny přípojky elektro, plynu, vodovodu, kanalizace?

 • Potřebujete zaměření skutečného provedení inženýrských sítí

 

Přistupujete ke své nemovitosti po cizím pozemku? Jsou k Vám přes cizí pozemek vedeny inženýrské sítě, kanalizace, vodovod? Máte na cizím pozemku umístěnou studnu a s vlastníkem pozemku se chcete dohodnout na zřízení věcného břemene?

 • Potřebujete vyhotovit geometrický plán pro zřízení věcného břemene k části pozemku
 • Potřebujete připravit smlouvu o zřízení věcného břemene
 • Potřebujete zajistit vklad věcného břemene do katastru nemovitostí

 

Neznáte přesný průběh hranic svého pozemku v terénu? Chcete svůj pozemek oplotit a stavební úřad Vás vyzval k vytyčení hranic?

 • Potřebujete v terénu provést vytyčení hranice pozemku

 

Máte na svém pozemku zbudovány drobné stavby, stání pro vozidla, ČOV, studny? Stavební úřad po Vás požaduje geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby?

 • Potřebujete zaměření skutečného provedení stavby

 

Nemáte průběh hranic svého pozemku veden v katastrální mapě s centimetrovou přesností, ale přesnost je dle dřívějšího způsobu evidence nemovitostí metrová? Se sousedem se shodujete, že tuto nepřesnost chcete odstranit?

 • Potřebujete geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

 

 

 Potřebuji geodetické práce  

 

 

 Mezi naše významné klienty v oblasti geodézie patří:

 

Jihomoravský kraj Valašské Klobouky Zlínský kraj E,on ČEZ Distribuce O2