Strategie a Smart City

Strategie a smart city

Občané, návštěvníci, zastupitelé i úředníci chtějí budovat chytré město

Město, ve kterém se bude lépe bydlet, pracovat, podnikat, učit se, vychovávat děti, bavit se, sportovat, dýchat. 

Město, které budou všichni milovat.

Jak toho dosáhnout? Co člověk, co skupina, to jiný názor? Občané chtějí informace. Co s tím?

 

Co potřebujete vědět pro sestavení dlouhodobé strategie Smart City? 

 • Co chtějí občané?
 • Co chce vedení města?
 • Jaká je základní architektura chytrých služeb a infrastruktury ve městě?
 • Jaké jsou parametry požadavků na bezpečnost?
 • Jak budu sbírat aktuální technicko-socioekonomická data o problematických jevech v řešeném území? (doprava a mobilita, parkování, energetika, životní prostředí, zdravotnictví, bydlení, školství, kultura, sport...)
 • Jak budu posbíraná data zpracovávat, využívat, aktualizovat a prezentovat občanům?

  

Strategie, koncepce a Smart City: 

 • Strategie zavedení Smart City
 • Koncepce správy městských budov
 • Koncepce rozvoje veřejného osvětlení a EFFEKT
 • Koncepce energetického managementu
 • Koncepce a studie odtokových poměrů v krajině
 • Koncepce rozvoje zeleně
 • Koncepce a generel dopravy
 • Koncepce rozvoje sportu a kultury
 • Strategie ochrany osobních údajů GDPR a pověřenec

 

Chybí vašemu městu strategie Smart City?
Ve městě se nedá zaparkovat, na kole je to nebezpečné, místní komunikace jsou ucpané, sem tam díra a po chodnících se nedá chodit?
Potřebujete obnovit veřejné osvětlení staré 20 let a chcete lépe začít hospodařit s energiemi?
Potřebujete postupně rekonstruovat staré budovy, školy, školky, polikliniky, tělocvičny, byty? Chybí Vám dokumentace, projekty i peníze na rekonstrukce? Bez dotací to nepůjde a Vy nevíte odkud začít? 
Řešíte problém s odpady, hospodaření s vodou, odkanalizování obce? Chcete lépe udržet vodu v krajině? Potřebujete analýzu odtokových poměrů?
Nemáte zpracovanou koncepci rozvoje sportu, kultury, rozvoje turistického ruchu? 
Řešíte ochranu osobních údajů GDPR ve vaší společnosti nebo městě?

 

Chcete umět správně využívat prostorová data, pasporty pro optimální hospodaření s majetkem? 
Zajímají Vás úspěšná řešení z praxe? Aktuální dotace? Změny v legislativě? Pak právě pro Vás je určen seminář Využití prostorových dat ve správě majetku.

Potřebuji strategii