Semináře a školení

 

Seminář Digitální technická mapa a Editor

Pro každého vlastníka, správce a provozovatele technické a dopravní infrastruktury dle vyhlášky 393/2020 Sb. vzniká povinnost zveřejňování dokumentace sítí technické a dopravní infrastruktury do IS DTM krajů prostřednictvím jednotného výměnného formátu (JVF).

Digitální dvojče města (obce, areálu, budovy) je základní podklad pro digitalizaci obce v 3D prostoru, digitální technickou mapu (DTM), zaměření technické a dopravní infrastruktury (TI a DI), uzemní plánování, územně analytické podklady, pasportizaci majetku nebo rozvoj 5G sítí a řízení dopravy.

 

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘ: 

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA a EDITOR pro průmyslové areály

Videopozvánka na seminář

Na našem semináři se dozvíte:

Především, jak Vám můžeme pomoci s problematikou zavedení Digitální technické mapy ve Vaší organizaci. Dále pak:

  • Co je to Digitální technická mapa ze zákona a co to bude znamenat v praxi
  • Jaké budou benefity aktuálně vznikající technické mapy, k čemu je to vlastně dobré
  • Co všechno technická mapa obsahuje
  • Kdo je to Editor DTM a kdo je Externí editor
  • Technická mapa = základ všeho
  • Jak je to s pasportizací
  • Jakým způsobem probíhá mapování technické a dopravní infrastruktury
  • Moderní postupy sběru a vyhodnocování dat - Digitální dvojče města a areálů

 

Aktuální termíny v roce 2023:

čtvrtek 19. 10.    09:00 - 11:30  v Otrokovicích (Lidická 1246)

čtvrtek 26. 10.    09:00 - 11:30  v Otrokovicích (Lidická 1246)

 

Cena školení je 5 000 Kč bez DPH za organizaci (společnost).

 

 Postřehy od účastníků minulých seminářů:

„Celý seminář byl velmi zajímavý a podnětný, zvlášť zaujala část týkající se správy objektů v majetku města.“

„Perspektivní, mladý kolektiv s invencí, pro instituce zlepšení práce nápady z praxe.“

„Přehledný, jasný způsob prezentace. Dobře shrnuté důležité informace a možnosti, které můžeme využít při práci s daty.“

„Zaujalo mě jako komplet/celek všechno, určitě byly dobré příklady z praxe.“

 

Program semináře: 

9:00 – 9:15

Přivítání účastníků semináře, prezence

9:15 – 10:15 

Digitální technická mapa obecně

10:15 – 10:30

Občerstvení

10:30 – 11:15

Konkrétní případové studie a postupy

11:15 – 11:30

Správa průmyslových areálů

11:30 – 12:00

Diskuse, poděkování a ukončení semináře

 

Přihlásit se můžete také telefonicky na čísle 608 866 306, e-mailem na adrese hefkova@mdpgeo.cz nebo vyplněním přihlašovacího formuláře (níže):

 

  

 

 * údaje označené hvězdičkou jsou povinné

 

Po odeslání přihlášky Vám odešleme na e-mail potvrzení o přijetí společně s dalšími informacemi k semináři. 

Přihlášku k semináři odešlete prosím nejpozději 4 dní před konáním semináře.

Máte zájem o individuální termín semináře konaného pro Vaše lidi u Vás ve městě? Dejte nám to vědět.