Články

Jak probíhá digitalizace průmyslového areálu

20. 1. 2019 -

„Mám na starost 20 hektarový průmyslový areál, kde sídlí různé firmy a provozy a nemám k němu vůbec žádné informace - kudy vedou sítě, jak jsou na tom budovy, kanalizace a těžko se mi vybírají nájmy…!“  

 

Průmyslový areál
Průmyslový areál

Na pozici správce majetku v areálu společnosti PSG nastoupil nový zaměstnanec. Jediným podkladem pro přehled o majetku společnosti byla situační papírová mapa formátu A0 z roku 1990. Na mapě byly odhadem zaznačeny inženýrské sítě, budovy, přístřešky, polohopis, komunikace, vše velmi málo čitelné a k efektivní správě areálu naprosto nevyhovující.

Původní výkres areálu z roku 1990

 

Jaké bylo řešení?

Původní výkres A0 byl naskenován na velkoformátovém skeneru, byl transformován do souřadnic S-JTSK tak, aby souhlasil s katastrem nemovitostí. K výkresu byla připojena data z nahlížení do katastru, z jednotné digitální mapy Zlínského kraje a z dostupných geodetických zaměření. Postupně byl celý původní výkres digitalizován. Digitalizovaný výkres bude doplňován a zpřesňován o další geodetická a geografická data a bude tak sloužit správci areálu k lepší orientaci, plánování investic a údržbě svěřeného majetku.

Digitalizovaný výkres areálu slouží jako vstupní informace pro nahrání dat do mapové aplikace neboli do GIS, která posunuje správu areálu na vyšší úroveň.

Digitalizovaný areálDigitalizovaný areál

 

Co bude dál? Mapový portál, GIS!

  • Jednoduchý a okamžitý přehled o spravovaném areálu v kapse na mobilu nebo na tabletu,
  • rychlé řešení havarijních stavů na inženýrských sítích, napojení médií na čidla s dálkovým odečtem IoT,
  • jednoduchá inventarizace majetku, provádění, kontrola a ohlašování revizí a poruch,
  • správa nejen projektové dokumentace, vybírání nájemného a přehled o pronajatých plochách,
  • jednoduché předání informací novým zaměstnancům,
  • digitální model budovy, BIM, osazení čidly IoT a Průmysl 4.0,
  • data na svém a na jednom místě.

 

  Řeším podobný problém