Články

Intenzivně se podílíme na budování DTM ČR

10. 3. 2023 - admin

Jsme hlavním dodavatelem dat DTM ČR ve Zlínském kraji v oblasti technické infrastruktury (inženýrských sítí). 


Digitální technickou mapu ČR tvoří DTM jednotlivých krajů, jejichž povinností je vybudovat a zpřístupnit ji do 30. června 2023. Naše společnost MDP GEO, s.r.o. se svou činností významně podílí na tvorbě DTM Zlínského kraje, přičemž je zároveň jejím editorem, zodpovídajícím za správnost, úplnost a aktualizaci dat. Zpřesňujeme existující technická geografická data inženýrských sítí, zaměřujeme chybějící kanalizace, vodovody a rozvody veřejného osvětlení včetně pasportizace. Dále zaměřujeme zařízení dopravní technické infrastruktury (DTI), stavebních a technických objektů i zařízení, charakterizujících základní prostorové uspořádání území (ZPS).