GIS a Facility Management

 

"...s péčí řádného hospodáře..."

Pomáháme v evidenci, správě a hospodaření s majetkem. Dodáváme systémy pro správu majetku (FMS-Facility management system).

 

Co tedy je Facility management?

 

Definice IFMA (International Facility Management Association):
Facility management je soubor metod řízení, které pomáhají v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.”
Facility management je oblast řízení, která zahrnuje zajištění a rozvoj infrastruktury a služebpro podporu a zvyšení efektivnosti hlavních procesů organizace. Zahrnuje:

  • správa budov a vnitřního zařízení (řízení a evidenci majetku, nájmů movitých a nemovitých objektů,...)
  • správa infrastruktury organizace (inženýrské sítě, komunikace, zeleň, vozový park, odpady..)
  • energetický management
  • krizový management a ochrana životního prostředí (požární ochrana, BOZP, krizové plány, evidence nebezpečných chemických látek..)
  • centrální nákup podpůrných služeb a celkové slaďění pracovního prostředí organizace.
  • správu a rozvoj pracovního prostředí. Má úzkou vazbu na  řízení lidských zdrojů, management organizace a řízení služeb

Často je pojem Facility management chybně spojován pouze s externím zajištěním těchto služeb (tzv. outsourcingem), nicméně pro samotný facility management nezáleží na tom, zdali jsou tyto procesy zajišťovány  nějakou formou outsourcingu nebo zdali si organizace související procesy či služby zajišťuje sama.

Vzhledem k tomu, že každý  podnik, každá  organizace má nějakou infrastrukturu, majetek či pracovní prostředí, týká se facility management  v nějaké své podobě každého podniku

Facility Management obsahuje nástroje pro zvýšeiní efektivity vnitřního chodu firmy. Jeho nedílnou součástí je také optimalizace výdajů spojených s údržbou a provozem nemovitého majetku. Výsledkem je:

  • Úspora provozních nákladů až 30 %
  • Prostorová úspora až 40 %
  • Energetická úspora až 30%

 Řešením pro správu majetku je:


OCTOPUS 

 

 

 

Další podrobné informace ohledně Facility Managementu Vám rádi poskytnou naši zkušení obchodní zástupci, kteří pro Vás rádi připraví řešení na míru.