Články

Zelená města? Města budoucnosti!

25. 9. 2017 - admin

Veřejná zeleň je citlivý organismus města a proto musíme bdít nad harmonickým rozvojem našich měst, bdít nad kvalitou života lidí ve městech.

Systém pro správu zeleně
Systém pro správu zeleně

Na konferenci Zelená města - města budoucnosti konané v Havířově, které se účastní zástupci měst a obcí, zástupci vysokých škol, zahradní architekti a projektanti, zástupci ze státní správy a ministerstev, jsme byli již potřetí. 

Náš technický ředitel na konferenci vystoupil s prezentací na téma Zeleň ve veřejném prostranství z nadhledu. V přednášce jste se mimo jiné dozvěděli, jak postupovat při pasportizaci zeleně a městského mobiliáře za použití moderních metod, aplikací a systémů, jak pomocí laserového skenování urychlit sběr dat s použitím automobilu či dronu nebo k čemu všemu se dá využít letecké snímkování a fotogrammetrie.

 

Veřejná zeleň je citlivý organismus města a proto musíme bdít nad harmonickým rozvojem našich měst, bdít nad kvalitou života lidí ve městech.

 

Krátký citát z jedné zajímavé přednášky:

„Bez pasportu a moderních nástrojů nelze zvyšovat kvalitu zeleně ve městech!“ doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Ústav biotechniky zeleně

 

Náš příspěvek na téma: Zeleň ve veřejném prostranství z nadhledu si můžete přečíst zdeZa tým společnosti MDP GEO Marcel Janoš a Antonín Oliva.

 

Zajímá mě to