E-parkovani

E-parkovani - řešení pro parkování ve městech

 

E-parkovani.cz pomáhá řešit organizaci dopravy a parkování ve městech.

 • Řidiči nacházejí vhodná parkovací místa bez zbytečného bloudění městem pomocí internetové aplikace.
 • Aplikace e-parkovani.cz on-line vyhodnocuje volné parkovací kapacity.
 • Informuje řidiče o aktuálním stavu parkovacích kapacit a spolehlivě naviguje na vybrané parkoviště.
 • Prostřednictvím aplikace lze zaplatit parkovné a nabít elektromobil na veřejných nabíjecích stanicích na území města.
 • Pro sběr dat o volných parkovacích kapacitách používáme kamerový systém, případně lze využít stávající nainstalované technologie pro řízení parkování (čidla ve vozovce, měřiče průjezdů).
 • E-parkovani je Smart City!

 

Jaký je postup zavádění e-parkovani?

 • Vypracujeme studii proveditelnosti a stanovíme cíle zlepšení dopravy ve městě.
 • Provedeme pasportizaci parkovacích míst na území města (počty, vyhrazená stání, placená a neplacená místa, značení a vybavení parkovišť, napojení na obslužné komunikace).
 • Analýzou dopravy v klidu navrhneme nejvhodnější způsob automatizace sledování parkovišť, vyhodnotíme získaná data (čas a sezónnost parkování, obsazenost jednotlivých míst, doba stání vozidel, požadavky na elektromobilitu atd.).
 • Nainstalujeme zařízení pro on-line monitoring vybraných parkovišť.
 • Navrhneme dopravní navigační systém a zajistíme jeho instalaci.
 • Monitoring a vyhodnocování pilotního projektu.
 • Spuštění mobilní aplikace e-parkovani, případně integrace do stránek města.

E-parkovani - řešení pro parkování ve městech 

Kdo využije e-parkovani?

 • Města a obce řešící problém s parkováním turistů i rezidentů,
 • turisticky atraktivní lokality s velkým počtem přijíždějícíh návštěvníků,
 • odstavná parkoviště P+R na okrajích měst,
 • obchodní centra a domy,
 • logistická centra, 
 • průmyslové areály s parkovišti pro zaměstnance. 

   

 Zajímá mě to