Pasport zeleně a mobiliář

Správa veřejné zeleně - Pasport zeleně

 V ročním rozpočtu každého města a obce hrají finance na údržbu veřejné zeleně jednu z hlavních rolí. Proto je nejdůležitějším krokem mít komplexně zpracovaný pasport veřejné zeleně. Město má v rámci pasportizace jasně definované zelené plochy a vegetační prvky o které se musí starat, pravidelně je kosit nebo sezóně zastřihovat. 

  

Co pro Vás pasport zeleně zjednoduší a v čem pomůže?

 • Udržovat pouze plochy, které jsou majetkem obce či města
 • Plánovat rozpočet a snížit výdaje na pravidelnou údržbu
 • Komunikovat s nespokojeným občanem
 • Určit prioritní plochy údržby zeleně a potřebu zásahu u vegetace
 • Specifikovat druhy zeleně a určit optimální údržbu
 • Rozpoznat podezřelé nabídky při výběru společností pečujících o zeleň

 

 Kdo využije komplexně zpracovaný pasport veřejné zeleně?

 • Městské odbory správy majetku
 • Technické služby měst a obcí
 • Smluvně zavázané firmy
 • Starostové malých a středních obcí

 

Aplikace pro správu veřejné zeleně - MDP GIS OCTOPUS

Posunujeme pasportizaci veřejné zeleně o kus dál!

K čemu aplikace slouží?

 • Plánování rozpočtu na údržbu veřejné zeleně podle použité techniky, intenzivní třídy údržby i jednotlivých ploch vegetace
 • Umožňuje fakturaci na základě druhu a rozsahu realizovaných prací
 • Zprostředkovává komunikaci mezi správcem zeleně a technickými službami
 • Reportuje potřebné informace v přehledných grafech
 • Umožňuje okamžitý tisk mapových i tabulkových podkladů do přehledných dokumentů
 • Udává možnosti sledovat, editovat a přidávat potřebné informace (zdravotní stav stromů, hrozící rizika a nutnost opatření apod.)
 • Eviduje městský mobiliář a jeho techický stav
 • A zvládá ještě mnohem více. Ozvěte se nám, rádi Vám naši aplikaci na správu veřejné zeleně představíme. 

Aplikace pro správu veřejné zeleně - mapová část

Ukázka mapové části aplikace OCTOPUS - Správa veřejné zeleně, zde s leteckým snímkem a technickou mapou umístěnou v městském GIS.

 

 Zajímá mě to