Správa vodního díla a toků

Měření hloubky vodního dna pomocí sonaru 

Technologie

Ke zmapování dna je třeba plavidlo, sonar (měřící čidlo) a zařízení k přesnému určení polohy. V průběhu plavby se měří poloha senzoru a hloubka. Po vyhodnocení naměřených dat je vytvořen digitální model povrchu pod vodní hladinou. Výsledky se standardně prezentují pomocí izolinií (hloubnic) nebo řezů v požadovaném měřítku.

Přesnost měření je 0,1 % z měřené hloubky s rozlišením 1 cm.

Uplatnění

  • Vyhledání překážek a předmětů v profilech řek a vodních cest, v nádržích
  • Změny profilů vodních toků před a po povodňových epizodách
  • Vyhodnocení objemu odtěžených sedimentů
  • Porovnání profilů nádrže před a po sanaci
  • Dlouhodobý monitoring vodních děl
  • Ukládání sedimentů

Výstupy slouží k:

  • Zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti vodní dopravy
  • Ověření retenční schopnosti nádrží
  • Ověření fakturovaných nákladů za odtěžení kalu

 

 Ukázka sonarového měření     

 

 Zajímá mě to