Energetický management

 Energetický management

 

Máte energie pod kontrolou?

Energetický management je klíčovým prvkem pro optimalizaci spotřeby energie a snižování nákladů v rámci podniku. Naše řešení poskytuje komplexní nástroje a analytické metody, které  umožňují sledovat, analyzovat a optimalizovat spotřebu energie Vaší organizace.


Efektivní správa energií s GIS OCTOPUS ENERGY

Monitoring spotřeby energií

Prvním krokem ke kvalitnímu energetickému managementu je přesné měření spotřeby energií. Webová aplikace GIS OCTOPUS ENERGY automaticky monitoruje spotřebu elektřiny, vody, plynu a tepla. Uživatelům nabízí: 

 • sledování spotřeby energií v reálném čase
 • zobrazení dat o spotřebě ze všech měřidel
 • automatická analýza dat v grafické podobě
 • grafické zobrazení historických dat spotřeby pro lepší porozumění trendům
 • identifikace potenciálních úspor energie a optimalizace spotřeby
 • nástroj pro ruční odečty energií


Notifikace Energetický management

Notifikace a upozornění

Efektivnímu energetickému managementu napomáhá propracovaný systém notifikací a upozornění. GIS OCTOPUS ENERGY přináší:

 • možnost nastavení denních limitů spotřeby
 • upozornění na neočekávaně vysokou spotřebu nebo poruchy
 • možnost vytvořit vlastní reporty
 • HelpDesk podporu a servisSpráva měřidel

Energetický management se neobejde bez správného odečtu spotřeby energií.
Proto zajistíme:

 • podporu evidence a kalibrace měřidel
 • automatickou kontrolu funkčnosti měřidel
 • kontrolu plateb podle skutečné spotřeby

 

Energetický management

Dodání a implementace produktu

V rámci našich služeb provedeme kompletní školení Vašich zaměstnanců pro efektivní využívání systému. Integrujeme jej s existujícími systémy pro správu budov a automatizaci. Zajistíme také podporu při zavádění konkrétních opatření pro snížení spotřeby energie.  

Aplikace GIS OCTOPUS ENERGY je komplexním řešením pro efektivní monitorování, kontrolu a optimalizaci spotřeby energií ve Vaší organizaci. S detailní analýzou dat, prediktivním modelováním a doporučeními pro úsporná opatření Vám pomůžeme dosáhnout významných úspor a snížení ekologické stopy.

 

Kontaktujte nás