Pasport kanalizace

Pasport kanalizace

 

Jste majitelem nebo správcem kanalizace?

Neznáte přesnou polohu a stav kanalizace? Provedeme kamerovou prohlídku potrubí, zjistíme jeho technický stav, šířku (DN), materiál a zaměříme průběh kanalizace. Chybí Vám dokumentace, například pro Ditigální technickou mapu? Zpracujeme digitální výstupy ve 3D, vypočítáme spády kanalizace a předáme do DTM v jednotném výměnném formátu JVF.

 

Pasport a monitoring kanalizace Vám usnadní:

sledování aktuálního technického stavu potrubí
plánování revizí, číštění potrubí, určení přesného místa poruchy
řešení vlastnických vztahů zejméná věcných břemen s majiteli pozemků
převod kanalizace do vlastnictví jiného subjektu
přípravu podkladů pro rekonstrukce a žádosti o dotace na obnovu infrastruktury
projektování protipovodňových opatření

Přehled o aktuálním stavu a průběhu kanalizace ocení městské a krajské odbory správy majetku, technické služby, starostové malých a středních obcí, vodovody a kanalizace, průmyslové podniky i nemocnice.

 

 

 Zajímá mě to

 

 

Pasport kanalizace je základním podkladem pro nasazení systému pro správu vodovodů a kanalizací. Chcete mít všechna data přehledně a na jednom místě? Seznamte se s naším systémem GIS OCTOPUS WATER.

 

 

 

Pasport kanalizaceNahlížecí kamera