Distributoři energií

Evidence inženýrských sítí v areálech

Dodáváme data pro E.ON, ČEZ, innogy, vodovody a kanalizace a teplárny. Od sběru dat v terénu, přes geodetické zpracování až po implementaci do GIS technických databází jednotlivých společností.

 

Distributoři elektrické energie:

 • geodetické zaměření pro projekty investiční výstavby,
 • zaměření skutečného provedení stavby (DSPS),
 • zpřesnění průběhu vedení VN a NN,
 • trasování podzemních kabelových vedení,
 • zajištění smluv o zřízení věcného břemene vč. geometrického plánu a následný vklad na katastr nemovitostí,
 • aktualizaci GIS technické databáze pro systém SCADA (ČEZ),
 • zapracování nových staveb do systému G!NIUS (E.ON),
 • zpřesnění a aktualizace technické databáze v systému G!NIUS (E.ON).

 

Plynárenské společnosti:

 • geodetické zaměření pro projekty investiční výstavby,
 • zaměření skutečného provedení stavby (DSPS),
 • zajištění smluv o zřízení věcného břemene vč. geometrického plánu a následný vklad na katastr nemovitostí,
 • předně pro společnost innogy.

 

Teplárenské společnosti

 • geodetické zaměření pro projekty investiční výstavby,
 • zaměření skutečného provedení stavby tepelných rozvodů (DSPS),
 • zajištění smluv o zřízení věcného břemene vč. geometrického plánu a následný vklad na katastr nemovitostí,
 • vedení GIS technické databáze pro evidenci tepelných rozvodů, předávacích stanic a odběrných míst,
 • pro společnosti Teplárna Otrokovice, Alpiq, Teplo Zlín, Veolia Energy, Terea Cheb a Teplo Břeclav.

 

Vodovody a kanalizace

 • geodetické zaměření pro projekty investiční výstavby,
 • zaměření skutečného provedení stavby vodovodů a kanalizací,
 • trasování a kamerové zkoušky na vodovodech a kanalizacích,
 • pasportizace sítí,
 • vedení GIS technické databáze, 
 • spolupracujeme se společností Moravská vodárenská.

 

    Zajímá mě to

 

 

 

e.on

   CEZ  innogy  Alpiq   Veolia Energy

 

Teplo Zlín       Teplárna Otrokovice   Terea Cheb   Teplo BřeclavMoravská vodárenská