Inženýrské sítě

Evidence a správa inženýrských sítí

Nabízíme komplexní zpracování a efektivní využívání dat o inženýrských sítích společností z oblasti výrobců nebo distributorů elektrické energie, teplárenství, plynárenství, vodárenství a telekomunikací.
Náš systém GIS řešení přináší nejen přehledný mapový portál, ale především propojením databází a mapy dovolí řešit prostorové analýzy a komplexnější úkoly a může být propojen s aplikacemi třetích stran. Pro naše klienty poskytujeme komplexní služby z oblasti geodézie a vyhledávání sítí, zpracování a digitalizace dat až po implementaci do provozních systémů GIS.  

Mezi naše významné klienty v oblasti GIS řešení patří:

 

Alpiq

Dalkia

e.on


 

ČEZ

Moravská Vodárenská

TEREA Cheb