Fotogrammetrie

"...více než fotografie..."

 

Proč? 

Fotogrammetrie získává informace o fyzických objektech a prostředích za pomocí procesu zaznamenávání, měření a interpretace fotografických snímků, obrazů a vzorů elektromagnetického záření a dalších jevů.

Dělení fotogrammetrie

  • letecká fotogrammetrie
  • jednosnímková fotogrammetrie
  • vícesnímková fotogrammetrie
  • stereofotogram­metrie
  • průseková fotogrammetrie

Využití fotogrammetrie

  • fotomozaik a ortofoto snímků (např. při dokumentačních a interpretačních pracích, v památkové péči)
  • 3D modelů a určování kubatur (např. v architektuře a památkové péči pro zhotovení půdorysů a pohledů a další dokumentace památkových areálů, objektů i předmětů, k určování kubatur v lomech)
  • šikmých snímků (např. dokumentace měst, studium podjezdů, portálů tunelů, mimoúrovňových křížení viaduktů,... )
  • fotoplánů (např. při zaměřování historických stavebních památek)

 

Ukázka ortofotomapy     Ukázka - digitální model terénu

 

Pokud máte zájem se dozvědět více o Fotogrammetrii, tak se prosím obraťte na naše zkušené obchodní zástupce, kteří Vám rádi sdělí více a připraví řešení na míru za použití nejnovějších technologií.