Archiv novinek

12. 7. 2016 - admin

Olomoucký půlmaraton (foto:RUNCZECH)

Dne 25. 6. 2016 jsme se vydali do centra hanácké metropole, kde se toho dne odehrával druhý největší půlmaraton v České republice, kterého se účastnilo na 6 200 běžců.


19. 5. 2016 - Admin

Koryto vodního toku

Víte, jak vypadají dna řek, nádrží a rybníků?

Jak se mění a jak se zanáší sedimenty?

Chystáte revitalizaci vodních ploch?

Potřebujete ucelené informace ke stanovení rozpočtu?


3. 5. 2016 - Admin

Intravilán obce v mračnech bodů

Potřebujete zaměřit prostorově složitý objekt?

Žádáte přesné podklady pro projekční práce?

Zajímá Vás každý detail měřeného objektu?

Požaduje krátké dodací lhůty?

Zajímá Vás úspora nákladů na zaměření?


2. 2. 2016 - admin

Víte, v jakém stavu jsou konstrukce vaší nemovitosti?

Znáte stav tepelných rozvodů a topných těles?


16. 4. 2015 - Admin

Ve vegetačním období se rozběhly motory sekaček, parkové záhony rozkvetly. Je nutné pečlivě naplánovat údržbu zeleně nejen ve městech ale také v průmyslových areálech apod. Máte již zmapované zelené plochy ve vašem městě? Znáte...


31. 3. 2015 - Admin

Povinnost zavkladovat věcné břemeno inženýrských sítí do katastru nemovitostí mají provozovatelé distribučních sítí, nikoli majitelé pozemků! Možná se týká právě vás!


9. 3. 2015 - Admin

Městu Slavičín a hlavně jeho obyvatelům a návštěvníkům slouží nový mapový portál města, který zprovoznila a udržuje MDP GEO, s.r.o. Funkční, jednoduché a obsahově zajímavé rozhraní si postupně získává své příznivce.


27. 2. 2015 - admin

3D mapovaní s použitím laserového scanování.  Rychle, přesně, jednoduše..


28. 1. 2015 - admin

Potřeba zlepšit a zpřesnit polohu a evidenci nadzemního vedení VN a VVN vyústila v realizaci pilotního projektu leteckého laserového scanování vybraných lokalit ve východních Čechách a na východní Moravě.


20. 11. 2014 - Admin

Chcete si usnadnit projektovou přípravu? Chcete mít splněny legislativní požadavky? Spravujete teplárenské sítě? Využijte výhody geografického informačního systému (GIS – systému pro zobrazení prostorových dat) a jeho možností integrace...